okna okna dveře plastová okna vchodové dveře eurookna dřevěná okna ceník okna hliniková okna montáž oken výměna oken

OKNA DVEŘE a vše okolo nich
vše o oknech, plastová okna
vše o dveřích, vchodové dveře
vše o bydlení, dům, byt

Okna dveře + problémy oken, omyly + recyklace PVC

okna | problémy oken, omyly | recyklace PVC

PVC SE NEDÁ RECYKLOVAT?

Opravník obecně oblíbených omylů

Častou námitkou odpůrců používání oken z PVC je, že PVC se nedá recyklovat, a tedy co s okny, která za čtyřicet - padesát let doslouží. A vůbec, polyvinylchlorid je látka, která se v přírodě nevyskytuje, má obrovskou stabilitu, nerozkládá se a jeho výrobou člověk zatěžuje svoje okolí v neprospěch dalších generací. Proto by se nemělo PVC k výrobě oken užívat a okna by se měla vyrábět jen ze dřeva, což je přírodní materiál, nebo z hliníku, který lze plně recyklovat. Taková je zhruba argumentace odpůrců používání PVC.

S námitkou, že člověk výrobou PVC zatěžuje přírodu a životní prostředí, lze velmi obecně beze zbytku souhlasit. Člověk jako živočišný druh, bohužel, nyní svou veškerou činností nejenom zatěžuje, ale dokonce devastuje životní prostředí. Od té doby, co člověk opustil jeskyně a postupně kolonizoval celou zeměkouli, ničí životní prostředí. Člověk postupně přináší nové materiály, které se v přírodě nevyskytovaly, slitinami kovů počínaje, přes sklo, plastické hmoty, laky, freony, DDT a třeba polychlorovanými bifenyly konče.

Jestliže bychom tedy zakázali používání PVC, proč bychom zároveň nezakázali (čistě teoreticky) používání skla, litiny, mosazi, polyetylénu, polypropylénu a dalších polymerů? Protože je lze recyklovat, zněla by odpověď. PVC však lze rovněž beze zbytku recyklovat. PVC se také již recykluje. PVC se bude recyklovat, možná s daleko většího procenta, než ostatní plasty.

Aby VEKA AG dokázala schůdnost recyklování PVC, postavila a uvedla do provozu již v roce 1993 v Behringenu (Duryňsko - SRN) závod na recyklování kompletních oken z umělé hmoty.

Některé parametry:
Investiční náklady v první etapě: 30.000.000 DM
Zaměstnanci: 20
Kapacita drtičů: 36 t/hod.
Stupeň znovuzhodnocení surovin: 97,5 %
Stupeň čistoty recyklovatelného PVC: 100 %
Kapacita sila: 1340 t

Pravda o recyklaci oken z umělé hmoty tak nestojí jen na papíře.

Jistěže víte, že i u nás jsou odřezky shromažďovány a kooperující česká firma, která se zabývá jejich dalším zpracováním, si je v pravidelných intervalech odváží. Z tohoto velmi kvalitního PVC vyrábějí dále různé další stavební prvky, okapové svody, plotovky, podlahové krytiny, apod. Je proto škoda každého kilogramu odřezků, který se objeví v kontejneru, určeném pro skládku.

PVC lze tedy recyklovat a také se recykluje. Občas si můžete povšimnout některého profilu, že jeho jádro je světle nebo tmavě šedé. Zde je právě použito při výrobě recyklátu. Zvláštní technologií koextruze je vyroben profil, jehož pohledové části jsou z prvomateriálu a nepohledové z recyklátu.

Neodpustím si závěrečnou obecnou úvahu. V České republice se zatím o recyklování čehokoliv pouze hovoří. Skládkování je stále velmi levné a proto se nikdo příliš nezatěžuje tříděním jakéhokoliv odpadu. Zatímco legislativa pro hospodaření s odpady v EU je orientována ve smyslu:

1. recyklování 2. spalování 3. skládkování, v Česku je to přesně naopak. Na prvním místě a nejlevnější je skládkování a recyklování až na posledním.

Kdo byl např. v Rakousku, ví, že každá domácnost pečlivě třídí komunální odpad. Zákony je k tomu nutí. Jak je tomu u nás? Darmo mluvit. Vraťme se k oknům.

Protože jsou plastová okna v České republice výrobek nový, nevznikl zatím problém s jejich likvidací (recyklováním). Věřme společně, že než doslouží první plastová okna na našem území, změní se celkový pohled na recyklaci, a podobný závod jako v Behringenu bude i tady.Sháníte nové venkovní dveře do domu? Využijte nabídku předního českého výrobce dveří Perito!

Poptáváte kvalitní a přitom levná plastová okna? Doporučujeme nabídku od českého výrobce Oknoplastik.cz!
Kontakt, reklama: info@dvere-okna.eu
vývoj software programování na míru oken oknách dveřích dveře plastová okna. dřevěná okna vchodové dveře eurookna ceník oken okenní příčky hlinikové dveře dotace na okna